ბლოგი
November 1, 2018

სატესტო

სატესტო არქიტექტურა (ბერძნ. αρχή — დაწყება, τέχνη — ხელოსნობა; „ვიწყებ ხელოსნობას“) — შენობა-ნაგებობათა დაპროექტებისა და დიზაინის ხელოვნება და მეცნიერება. უფრო ვრცელი გაგებით არქიტექტურა ასევე მოიცავს მთელი სამშენებლო კომპლექსისა და მისი გარემოს […]
November 1, 2018

არქიტექტურა

სატესტო არქიტექტურა
November 1, 2018

პროექტირება

პროექტირება -სატესტო ბლოგი ყველა სირთულის და კომპლექსურობის მქონე ნაგებობების პროექტირება და პროექტის განხორციელების მეთვალყურეობა.